Select Language ENGLISH ENGLISH JAPANESE JAPANESE
Kasco

LDAA Point Ranking

LDAA Point Ranking 2014

Open division

Rank Name Total Point
1 Hidehiko Matsui 65
2 Kinji Kamiya 54
3 Takuya Anraku 40
4 Takanori Sakashita 35
5 Kentaro Imaizumi 31
6 Satoshi Iijima 30
6 Yutaro Takata 30
6 Naoto Misumi 30
6 Yoshiaki Yano 30
10 Takayuki Iizuka 28
11 Katsutoshi Hirao 21
12 Keiji Nishimura 20
12 Shuta Marutsuka 20
12 Yuki Mizota 20
15 Shuichi Tohzaki 17
16 Hitoshi Miki 10
16 Takashi Oyama 10
16 Fumiaki Kawano 10
16 Akihiro Hotta 10
20 Hisaya Takayanagi 9
21 Keigo Akamine 8
21 Hiromitsu Fukugasako 8
23 Makoto Fukuhara 7
24 Ryosuke Kajimoto 6
25 Mitsuyoshi Imaizumi 5
25 Daisuke Otani 5
25 Mitsuhiro Kazaki 5
25 Naokatsu Karino 5
25 Kouichi Konishi 5
25 Daigo Tokumi 5
25 Masayuki Higashino 5
25 Kazuhiro Yamada 5
25 Hirofumi Yamamura 5
34 Hiroyuki Okuno 4
34 Yuko Takeda 4
34 Hirotaka Narieda 4
34 Shinichi Hidaka 4
34 Atsushi Hirooka 4
39 Kenichiro Arai 3
39 Tadashi Uno 3
39 Hiroshi Okuda 3
39 Toru Takeuchi 3
39 Takashi Hamasaki 3
39 Hyuma Hamamoto 3
39 Masanori Yabe 3
39 Yusuke Ishida 3
39 Takahiro Sakata 3
39 Kiyohiro Tanaka 3
39 Hiroshi Todaka 3
39 Tomoyuki Morinaga 3
51 Kazuaki Iwase 2
51 Naoki Omori 2
51 Toru Nagaoka 2
51 Masayuki Funabashi 2
51 Yuhi Machida 2
51 Shoji Mori 2
57 Yuki Igarashi 1
57 Yoshiaki Ichida 1
57 Kazuya Umeno 1
57 Katsunari Ota 1
57 Isoshi Okada 1
57 Hiroaki Okuyama 1
57 Shunji Kiuchi 1
57 Great Fukuzo 1
57 Yusuke Kuroi 1
57 Seiji Koga 1
57 Kazutoshi Goto 1
57 Chikahiro Kobayashi 1
57 Masafumi Sakamoto 1
57 Takahide Shionaka 1
57 Toshio Jounai 1
57 Tsuyoshi Sueki 1
57 Atsushi Takahashi 1
57 Satoshi Takimoto 1
57 Hiroki Takemoto 1
57 Nobuyuki Tanaka 1
57 Masayoshi Tanaka 1
57 Masakazu Taniguchi 1
57 Hideki Tsukamoto 1
57 Masanobu Tomishima 1
57 Yusuke Nakagawa 1
57 Akira Nakashima 1
57 Hideaki Nakashima 1
57 Yoshio Nakamura 1
57 Daisuke Nakayasu 1
57 Hidetaro Niino 1
57 Kenichi Hagi 1
57 Kousei Hashimoto 1
57 Shinichi Hanada 1
57 Shouji Hanado 1
57 Masamune Bando 1
57 Hideo Hirama 1
57 Takeya Furukawa 1
57 Kenjo Furukawa 1
57 Masaru Furusawa 1
57 Keisuke Mizuno 1
57 Shouichi Murakami 1
57 Masaki Murase 1
57 Daizo Motooka 1
57 Kozo Moriwaki 1
57 Hikaru Yamaoda 1
57 Hideki Yamaoda 1
57 Kazuyoshi Yoshida 1

Seniors division

Rank Name Total Point
1 Shuichi Tohzaki 135
2 Toru Takeuchi 70
3 Makoto Fukuhara 36
3 Toru Nagaoka 36
5 Takeshi Matsuo 32
6 Mitsuhiro Kazaki 30
6 Katsutoshi Hirao 30
6 Hideo Hirama 30
9 Masafumi Sakamoto 25
10 Mitsuyoshi Imaizumi 20
10 Akihiro Hotta 20
10 Kazuyoshi Yoshida 20
13 Shigeru Maseba 16
14 Tadashi Uno 10
15 Hiroshi Todaka 8
16 Masanobu Ishiguro 5
16 Seiji Koga 5
16 Yoshiyuki Shimoda 5
19 Yasuhiro Kawanaka 3
19 Kiyohiro Tanaka 3
19 Ryusei Mukosaka 3
22 Tokihiko Iwakuni 2
22 Koji Uesaka 2
22 Yuko Takeda 2
25 Hiroaki Anno 1
25 Masanobu Tomishima 1
25 Yoshio Nakamura 1
25 Kousei Hashimoto 1
25 Shouji Hanado 1
25 Kenichi Fujio 1
25 Yoshinori Fujio 1

Super Seniors division

Rank Name Total Point
1 Shigeru Maseba 90
2 Toru Takeuchi 60
3 Makoto Fukuhara 55
4 Masafumi Sakamoto 40
5 Yuko Takeda 26
5 Hiroshi Todaka 26
7 Takeshi Matsuo 25
8 Kazuhiko Oda 20
8 Kousei Hashimoto 20
8 Hideo Hirama 20
8 Kozo Fujiwara 20
12 Ryusei Mukosaka 16
13 Yasuhiro Kawanaka 13
14 Tokihiko Iwakuni 12
15 Shouji Hanado 5
16 Yoshiyuki Shimoda 3
17 Koji Uesaka 2
18 Hitoshi Ito 1
18 Hideo Udo 1
18 Tetsuo Kaneshima 1
18 Isamu Kawamoto 1
18 Ryouichi Takasu 1
18 Shinobu Fukui 1