Select Language ENGLISH ENGLISH JAPANESE JAPANESE
Kasco

Asia Number One playoff

September 29, 2013 (Sun)Asia Number One playoff Result(Himeji Aioi Country Club)

Location:Hyogo Weather:Sunny Temperature:23.2℃ Humidity:53.7%


Digest Movie(YouTube) 【1】 【2】

LDAA Point Ranking 2013 (Open/Senior/Super Seniors)

Open division Group A
Order Name Yard
1 1 Daizo Motooka 347
2 Takuya Anraku 339
3 Yoshinori Ishii ★ 363.5
2 1 Kazuma Iwata ★ 384
2 Shoichi Murakami 327
3 Hiroshi Todaka 308.5
3 1 Keiji Nishimura -
2 Katsutoshi Hirao ★ 358
Open division Group B
Order Name Yard
1 1 Akihiro Hotta 328
2 Takahiro Sakata -
3 Shuichi Tohzaki 324
2 1 Toru Takeuchi ★ 341
2 Takanori Sakashita 337
3 Hiroyuki Okuno ★ 344
3 1 Katsunari Ota 340
Open division Group C
Order Name Yard
1 1 Naoki Ohmori 284
2 Hirotaka Narieda 273
3 Kozo Moriwaki 325
2 1 Kentaro Imaizumi ★ 347.5
2 Keigo Akamine -
3 Hitoshi Miki ★ 336.5
3 1 Mitsuhiro Kazaki 308
Senior division Group A
Order Name Yard
1 1 Yoshinori Fujio -
2 Akihiro Hotta ★ 329
3 Yoshio Nakamura -
2 1 Toru Takeuchi 323
2 DOGFIGHT Yanaga ★ 341.5
Senior division Group B
Order Name Yard
1 1 Kosei Hashimoto ★ 323
2 Katsutoshi Hirao ★ 339
3 Mitsuhiro Kazaki -
2 1 Hiroshi Todaka -
Super Senior division Group A
Order Name Yard
1 1 Yoshinori Fujio ★ 274
2 Shoji Hanado 263
3 Seiji Yamashita ★ 300
Super Senior division Group B
Order Name Yard
1 1 Yukihiko Masuda ★ 316
2 Makoto Fukuhara ★ 314
2 1 Hiroshi Todaka -
2 Ryusei Mukosaka -
Ladies division final
Order Name Yard
1 1 Hiromi Sawada ★ 270
2 Mihoko Okuda 240
Open division quarterfinal
Order Name Yard
1 1 Takayuki Iizuka ★ 354
2 Yoshinori Ishii 313
3 Kazuma Iwata ★ 364
2 1 Katsutoshi Hirao -
2 Hitoshi Miki ★ 349
3 Kentaro Imaizumi 342
3 1 Toru Takeuchi ★ 332.5
2 Hiroyuki Okuno 328
3 Hidehiko Matsui -
Senior division semifinal
Order Name Yard
1 1 Seiji Koga 327
2 Katsutoshi Hirao ★ 345
3 DOGFIGHT Yanaga 287
2 1 Akihiro Hotta ★ 337.5
2 Kosei Hashimoto 323.5
3 Shuichi Tohzaki 302
Super Senior division semifinal
Order Name Yard
1 1 Yuko Takeda ★ 295
2 Yoshinori Fujio 268
3 Yukihiko Masuda 288
2 1 Makoto Fukuhara -
2 Seiji Yamashita -
3 Toru Takeuchi ★ 307
Senior division final
Order Name Yard
1 1 Katsutoshi Hirao -
2 Akihiro Hotta ★ 306
Super Senior division final
Order Name Yard
1 1 Yuko Takeda 292
2 Toru Takeuchi ★ 322
Open division semifinal
Order Name Yard
1 1 Hitoshi Miki ★ 337.5
2 Kazuma Iwata -
2 1 Takayuki Iizuka ★ 341
2 Toru Takeuchi 317.5
Open division final
Order Name Yard
1 1 Hitoshi Miki -
2 Takayuki Iizuka ★ 293